Każda zmiana adresu zamieszkania w Norwegii powinna być odpowiednio wcześnie zgłoszona. Proces ten nie jest przesadnie skomplikowany, a może wyeliminować wiele niedogodności i problemów związanych z dostarczaniem korespondencji. Wiele kluczowych dokumentów z najważniejszych norweskich instytucji przesyłanych jest pocztą, dlatego o wszelkich zmianach warto poinformować urząd.

Obowiązek zgłaszania zmiany adresu w Norwegii

Większość norweskich instytucji korzysta do korespondencji z danych zarejestrowanych w rejestrze ludności, czyli Folkeregister. Informacje te zawsze powinny być aktualne, ponieważ to właśnie na adres wskazany przez daną osobę dostarczane są ważne dokumenty. Dotyczy to korespondencji z praktycznie wszystkich urzędów w Norwegii, zawierającej chociażby rozliczenie podatkowe Skatteoppgjør, zwroty podatku, listy z NAV i Helfo czy kody do systemu Attin. Zmiana adresu w Norwegii powinna być zgłaszana właśnie w rejestrze ludności Folkeregisteret, bądź też w urzędzie podatkowym Skatteetaten. W przypadku zgłoszenia nowego meldunku w jednej z tych instytucji, stosowne powiadomienie jest automatycznie przekazywane również do innych norweskich urzędów.

Możliwości zmiany adresu w Norwegii

Meldunek w Norwegii można zmienić zarówno pisemnie, jak i przez internet. Wiele zależy od specyfiki danej sytuacji. Osoby dysponujące stałym numerem personalnym mogą zmieniać adres elektronicznie lub drogą papierową, natomiast osoby posiadające jedynie tymczasowy numer personalny muszą to robić tradycyjnie na poczcie. Taka forma składania wniosku obowiązuje również w przypadku osób, które wyprowadzają się z Norwegii. Każda zmiana adresu musi być zgłaszana w Urzędzie ds. Ewidencji Ludności, czyli folkeregisteret. Urzędy muszą posiadać aktualne dane, aby nie wystąpiły problemy z przepływem korespondencji.

Konieczność zmiany adresu w Norwegii

Wprowadzenia odpowiednich zmian wymaga wymeldowanie z Norwegii, np. przy powrocie do Polski. Obowiązek zgłoszenia występuje również w przypadku zmiany adresu na terenie Norwegii, w obrębie danej gminy lub też pomiędzy różnymi gminami. Odpowiednie działania trzeba też podjąć przy zmianie adresu korespondencyjnego, np. w przypadku listów niedochodzących pod wskazany adres. Wsparcie w tym zakresie oferuje zespół konsultantów Polish Connection, którzy są w stanie przygotować wniosek o zmianę adresu czy wymeldowanie.

Wymagania dotyczące zmiany adresu w Norwegii

Każda zmiana adresu w Norwegii wymaga przede wszystkim dostarczenia odpowiednich dokumentów. Do wypełnionego wniosku należy dołączyć kopię dokumentu tożsamości, a także dokładne dane dotyczące starego i nowego adresu. Czas trwania całej procedury weryfikacyjnej zależy od sposobu, w jaki dokonywana jest zmiana. Jeżeli cały proces odbywa się drogą elektroniczną, z reguły zajmuje średnio 5 dni roboczych. W przypadku zmiany adresu w Norwegii drogą tradycyjną z wysłaniem pisma do Skatteetaten, procedura może potrwać nawet około dwóch tygodni.

Wytyczne przy zmianie adresu w Norwegii

W przypadku zmiany miejsca zamieszkania w Norwegii, w czasie 8 dni o wyprowadzki powinno się wysłać odpowiedni wniosek przez system Altinn. Jeżeli natomiast zmiana adresu wiąże się z wyprowadzką oraz powrotem do Polski, osoby przebywające w Norwegii dłużej niż 6 miesięcy muszą złożyć stosowny wniosek na 14 dni przed planowanym wyjazdem. W przypadku przebywania na terenie tego skandynawskiego kraju krócej niż 6 miesięcy, nie ma obowiązku zgłaszania faktu przeprowadzki. Jedynym wymogiem jest wówczas złożenie wizyty w biurze Skatteetaten oraz uzyskanie D-nummer. W Norwegii można korzystać z adresu korespondencyjnego, który będzie inny niż zameldowania. Takie rozwiązanie sprawdzi się w przypadku osób często przebywających poza domem.